תקנון האתר

תקנון האתר ישראל בורסה

מובהר ומודגש, כי כל התכנים המוצגים בפורטל "ישראל בורסה" ("הפורטל"), לרבות המאמרים והראיונות המוצגים בו, מסופקים לצורך אינפורמטיבי בלבד, ואינם מהווים ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו ונתוניו האישיים של כל אדם. אין באמור בפורטל משום המלצת קנייה, מכירה או ביצוע עסקה כלשהי בניירות ערך או נכסים פיננסיים כלשהם, וכל החלטת השקעה של הקורא, ככל שתהיה, תהיה לפי שיקול דעתו בלבד. הקורא מתבקש לקורא את התכנים המוצגים באתר בעין ביקורתית ולבצע בדיקה עצמאית משלו במידה והוא שוקל להשקיע בנייר ערך או נכס פיננסי כלשהו, לשם כך, אנו ממליצים להיוועץ ביועץ השקעות אשר יתאים את ההשקעה לקורא באופן אישי בהתאם לצרכיו והעדפותיו, וכן להיוועץ בכל יועץ מוסמך אחר ככל שנדרש, לרבות יועצי מס ויועצים פיננסיים.

כותבי המאמרים בפורטל, הנם כתבים בלבד ואינם בעלי רישיון יעוץ השקעות מטעם רשות ניירות ערך. כל הפועל על בסיס המידע המוצג בפורטל, לרבות מאמרים וראיונות המוצגים בו, לוקח על עצמו את מלוא האחריות להפסדים שעלולים להיגרם לו. צוות הפורטל, לא יהיה אחראי בשום צורה שהיא, לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בתכנים המוצגים באתר ו/או על מכל פרשנות שתינתן על ידי הקורא או כל גורם אחר לתכנים אלה.
תשומת ליבך כי פעילות בשוק ההון כרוכה בסיכונים רבים אשר את חלקם אין אפשרות לצפות מראש! על כן, השקעה בשוק ההון עשויה לגרום להפסד חלק מסכום ההשקעה ואף להפסד כל סכום ההשקעה.

מודגש, כי לכותבי המאמרים בפורטל יש אחזקה בחלק מהניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסיים אשר ביחס אליהן מוצגים תכנים באתר, והם עשויים למוכרם מעת לעת. בנוסף, כותבי המאמרים, נותנים שירותי ייעוץ בנושא הנפקות לחברות ציבוריות, אשר ביחס לחלקן מוצגים תכנים באתר.
חשוב להבין, כי במידע הנכתב במאמרים, עשויות ליפול טעויות ועלולות להתגלות סטיות בין הנתונים הנכתבים למצב החברות בפועל, ויתכן כי המידע שיוצג יהיה לא מקיף ולא שלם ועשוי אף לא להחיל גילויים או סיכונים חשובים בקשר לחברות. כמו כן, עשוים לקרות שינויים מהותיים בחברות לאחר כתיבת התכנים בפורטל, וכותבי התכנים אינם מתחייבים לעדכן את תכני האתר בהתאם לשינויים שיחולו לאחר כתיבתם.


לייעוץ ללא התחייבות
מלאו את הפרטים או חייגו
050-7560642