דניה סיבוס במהלך-מקימה חברת בת גאו דניה

חברת הבת גיאו דניה תתמחה בביצוע עבודות ביסוס, דיפון וגיאוטכניקה מתקדמת, בשותפות עם חברה זרה המתמחה בתחום. (7-9-2011)

 

עינב כהן

דניה סיבוס משתדרגת- הודיעה הבקר על הקמת חברה בת חדשה בשותפות עם חברה בינלאומית גדולה, שתעסוק בביצוע עבודות ביסוס, דיפון ועבודות הקשורות בגיאוטכניקה מתקדמת. החברה החדשה תקרא גיאו דניה.
עבודות הביסוס מהוות נגזרת של עבודות הבניה הכלליות, בהן עוסקת כיום החברה.

הפעילים בענף עבודות הביסוס משמשים בדרך כלל כקבלני משנה לקבלן הראשי לביצוע עבודות ביסוס במסגרת פרויקטים המוקמים על ידי הקבלן הראשי, או כקבלן ראשי לביצוע עבודות ביסוס עבור יזם הפרויקט.

רועי כלב, כיום מהנדס אזורי בדניה סיבוס יוביל את הפעילות החדשה וישמש כמנכ"ל החברה.
רונן גינזבורג, מנכ"ל דניה סיבוס: "לאור הצפייה בגידול בהיקף הבניה בדירות למגורים והשקעות עתירות היקף בענף התשתיות בשנים הבאות ,דניה סיבוס זיהתה את בכניסה לתחום עבודות ביסוס בישראל וקיבלה החלטה להקים חברה המתמחה בתחום יחד עם שותף עסקי בינלאומי מוביל בתחום זה שנים רבות. דניה סיבוס, הפועלת באופן תמידי לאיתור פעילויות סינרגטיות לתחומי פעילותה העסקית, תבסס את מעמדה עם הקמת החברה החדשה  בהתמודדות על מכרזים גדולים בענף הבניה והתשתיות בישראל"

עוד הוסיף גינצבורג: "לאור המחסור בדירות למגורים והשקעות עתירות היקף בענף התשתיות דניה סיבוס זיהתה את הצורך בקבלני ביסוס בישראל וקיבלה החלטה להקים חברה המתמחה בתחום יחד עם שותף עסקי בינלאומי מוביל.
לדבריו גינזבורג דניה סיבוס, הפועלת באופן תמידי לאיתור פעילויות סינרגטיות לתחומי פעילותה העסקית, תבסס את מעמדה עם הקמת החברה החדשה בהתמודדות על מכרזים גדולים בענף הבניה והתשתיות בישראל. 
החברה החדשה תחל פעילותה בפרויקט פיר אם המושבות שבו זכתה לאחרונה דניה סיבוס .

מובהר ומודגש כי הכותב [מחזיק בניירות ערך שהונפקו על ידי החברה נשוא המאמר] או [מספק שירותי ייעוץ לחברה בתחום שוק ההון ומקבל תמורה עבור כך]  ("החברה"), ועל כן קיים לו עניין אישי בחברה ובניירות הערך שלה. אין לראות במידע המובא במאמר כהצעה או שידול לקנות, למכור או לבצע עסקה כלשהיא בנייר ערך או מכשיר פיננסי אחר שהונפק על ידי בחברה, ואין באמור משום המלצה או הבעת כדאיות לגבי השקעה בחברה. המידע שמסופק במאמר הינו לצורך אינפורמטיבי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו ונתוניו האישיים של כל אדם.


מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך: