עקבו אחרינו
ברשתות החברתיות:
לפרטים נוספים
צלצלו:
050-756-0642
[email protected]
לפרטים נוספים צלצלו: 050-756-0642
[email protected] או שלח לנו וואטסאפ

המרוויחות ממסקנות מוועדת צמח:מודיעין והכשרה אנרגיה-יחויבו לשמור רק 25% מהמאגר לצרכי המשק הישראלי.

המרוויחים הגדולים-שותפויות רישיונות שרה ומירה. המפסידים- שותפויות "לוויתן" שציפו להוציא 70-80 אחוז לייצוא והותר רק 50%. הדו"ח הסופי יתפרסם ביולי. (5-4-2012)
המרוויחות ממסקנות מוועדת צמח:מודיעין והכשרה אנרגיה-יחויבו לשמור רק 25% מהמאגר לצרכי המשק הישראלי.

 עינב כהן

משרד האנרגיה והמים עורך היום מסיבת עיתונאים שבה מוצגות מסקנות הביניים של דו"ח הביניים של הוועדה הבינמשרדית לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל בנוגע לייצוא גז מחוץ לגבולות ישראל וניכר כי המרוויחות הגדולות מהחלטות הוועדה הן הרישיונות הקטנים שיוכלו לייצא יותר גז.

הוועדה מבקשת לקבל את עמדות הציבור בכתב עד ה-6 למאי ולערוך שימוע ציבורי ב-20 למאי. כאשר הדו"ח הסופי יוגש ביוני.

הוועדה הגישה במסקנותיה כי היקף הגז הטבעי שיש להבטיח לטובת המשק המקומי מיום אישור ההמלצות ועד סוף שנת 2017 יהיה כ-400 מיליארד מ"ק.

 

החל מ-2018 צרכי המשק בכל שנה ייקבעו על בסיס תחזית ביקושים לגז טבעי במשק לפרק זמן של 25 שנים, על-פי תחזית שיפרסם משרד האנרגיה.

לא יותר יצוא גז טבעי ישראלי כל עוד היקף הגז הזמין להבטחת האספקה למשק המקומי נמוך מצרכי המשק.

בשורה טובה יותר בדבר ייצוא היתה לשותפויות שרמירה ולא לתמר- לוויתן,וזה משום  שנקבע כי מאגרים שהיקפם עולה על 200 מיליארד מ"ק ("תמר" ו"לוויתן") יהיו מחויבים לספק למשק מחצית מכמות הגז מאגרים היקפם 100-200 מיליארד מ"ק יחויבו לשמור לצרכי המשק 40% ומאגרים קטנים שהקיפם 50-100 מיליארד מ"ק ("שרמירה") יחויבו לשמור 25% מהמאגר לצרכי המשק הישראלי.

בתגובה למסקנות יורדות מניות החברות "המאוכזבות" - רציו: -2.5%, אבנר: -1.8%.

חברות המניות "המרוויחות" עולות: מודיעין: 3%+, הכשרה אנרגיה: 1%+

 

 מובהר ומודגש, כי המאמרים המידע והראיונות המתפרסמים בפורטל "ישראל בורסה" מסופקים כשירות למידע בלבד,ולא כהמלצות קנייה או מכירה בבורסה ואין לראות בהם תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, לשיווק השקעות או ייעוץ השקעות לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

כותבי המאמרים ,הנם כתבים בלבד ולא יועצי השקעות.

וכן מודגש,כי לכותבי המאמרים בפורטל זה, יש אחזקה בחלק מהמניות ,והם עשויים למוכרן מעת לעת.

חשוב להבין, כי במידע הנכתב במאמרים, עשוי ליפול טעויות וכן עשויים לקרות שינויי שוק ו/או שינויים אחרים במנייה, וכי עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים הנכתבים למצב החברה בפועל.

אי לכך,צוות "ישראל בורסה", לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא, לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה.

 

פרסומת
פרסומת

פרסומת
פרסומת