בורסה לניירות ערך ישראל בורסה

"מהי הבורסה לניירות ערך" ( על פי האתר ויקיפדיה)

בורסה לניירות ערך (בלועזית: Stock Exchange) היא גוף המקיים שוק מוסדר למסחר בניירות ערך.
ניירות ערך הנסחרים בבורסה יכולים להיות כאלה שהונפקו על ידי תאגידים (בדרך כלל חברות ציבוריות או חברות ממשלתיות ועירוניות) או אגרות חוב שהונפקו על ידי ממשלות ועיריות בעצמן וגם על ידי אנשים פרטיים.

בבורסות לניירות ערך מתקיימים שני שווקים -
• השוק הראשוני הוא שוק ההנפקות, שבו נפגשים הגופים המעוניינים לגייס הון וציבור המשקיעים (המיוצג בעיקר על ידי גופי השקעה).
• השוק המשני הוא השוק בו נערך המסחר היומי בניירות הערך הרשומים בו ובו נפגשים המשקיעים (המוכרים והקונים) זה עם זה.
בורסת ניירות הערך המובילה בעולם היא הבורסה לניירות ערך בניו יורק (NYSE). רשומים בה למסחר ניירות ערך של כאלפיים חברות ששווי השוק הכולל שלהן עלה בתחילת 2006 על 16,000 מיליארד דולר.
בישראל הבורסה לניירות ערך בתל אביב היא הבורסה היחידה, ובה רשומים למסחר ניירות ערך של כ-600 חברות עם שווי שוק של כ-730 מיליארד ש"ח.
חברה המעוניינת לגייס כסף מהציבור לצורך הרחבת פעילותה, יכולה להנפיק בבורסה מניות, אגרות חוב או שילוב של שניהם.
בהנפקה של מניות, החברה מגייסת הון תמורת מכירת חלק מהבעלות עליה לציבור. בהנפקה של אגרות חוב מגייסת החברה הון תמורת התחייבות להחזירו בתוספת ריבית והצמדה, ושעבוד על נכסי החברה כאמצעי להבטחת החוב.
חברה המעוניינת לגייס כסף מפרסמת תשקיף המספק לציבור המשקיעים גילוי נאות אודות החברה, תחומי פעילותה, תוצאותיה הכספיות והסיכונים להם היא נחשפת בפעילותה, וכן אודות ניירות הערך המוצעים לציבור והשימוש שהיא מייעדת לתמורה שתתקבל מהנפקתם.
התשקיף עובר את אישורם של גופים רגולטוריים (בישראל, הרשות לניירות ערך) בטרם יתפרסם. לצורך ההנפקה מקובל להשתמש בשרותיהם של חתמים אשר דואגים להפצת ניירות הערך, מעניקים להנפקה חותם של מכובדות ומשמשים רשת ביטחון לחברה המנפיקה כנגד חוסר היענות מצד הציבור.

חברה המנפיקה בבורסה זוכה ביתרונות הבאים :
• בהנפקת מניות - גיוס הון ללא עלויות ריבית ותוך שיפור החוסן הפיננסי.
• העלאת מיצוב החברה והקניית מכובדות לתדמיתה.
• המניות של בעל השליטה מקבלות שעור גבוה יותר של יחס ביטחונות כנגד אשראי.
• בסיס לגיוסי הון נוספים בעתיד.


לייעוץ ללא התחייבות
מלאו את הפרטים או חייגו
050-7560642