עקבו אחרינו
ברשתות החברתיות:
לפרטים נוספים
צלצלו:
050-756-0642
isbursa@gmail.com
לפרטים נוספים צלצלו: 050-756-0642
isbursa@gmail.com או שלח לנו וואטסאפ

מודיעין

שותפות מוגבלת, המתמחה בחיפוש גז ונפט שנוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין מודיעין אנרגיה ניהול כשותף כללי, לבין מודיעין אנרגיה נאמנויות כשותף המוגבל.
החיפוש המשמעותי של "מודיעין" הנו ברישיונות "שרה ו-"מירה", ששם נמצא פוטנציאל גז ונפט.

רון מאור, בנה של גליה מאור, הוא מנכ"ל החברה וצחי סולטן משמש בה כדירקטור.
בשותפות משקיעה גם IDB של נוחי דנקנר.
מודיעין מהווה 10% ממדד ת"א חיפושי נפט-גז.
האחזקות של מודיעין: 100% ים חדרה, 30% מירה, 30% שרה, 70% גבריאלה, 4% שמואל, 10% קרן, 20% נעה, 20% רועי.

ברישיון "גבריאלה" נודע כי על פי דו"ח NSAI, האומדן הטוב ביותר של משאבים מותנים בשטח הרישיון מסתכם בכ- 128 מיליון שווה ערך חביות נפט.
האומדן הגבוה מסתכם בכ- 308.5 מיליון שווה ערך חביות נפט, והאומדן הנמוך מסתכם בכ- 34.6 מיליון שווה ערך חביות נפט.

כמו כן, באזור הרישיון קיימים משאבים פרוספקטיביים, בהם האומדן הטוב ביותר מסתכם בכ- 17.4 מיליון חביות נפט ובכ- 0.64 TCF גז טבעי, בהסתברויות הצלחה של 15%-24%.

מאמרים מומלצים - מניית מודיעין

• שותפות שרה ומירה עוברים להילוך שני: מתחילים קידוח האקספלורציה "מירה-1"

• זה סוף סוף קורה-האסדה תגיע ל"מירה" ו-"שרה" ב-20 ביוני

• חברת "מודיעין" מגיבה לראשונה לתשקיף המדף: "איננו מתכננים גיוס בקרוב"

• מודיעין התקשרה בהסכם לקבלת שירותי אסדת קידוח עבור רישיון "ים חדרה" והודיעה על רכישת 10% מרישיון "שמשון" מידי ישראמקו

• המרוויחות ממסקנות מוועדת צמח:מודיעין והכשרה אנרגיה-יחויבו לשמור רק 25% מהמאגר לצרכי המשק הישראלי.

• אוהד מראני, מנכ"ל הכשרה אנרגיה: "נתחיל לקדוח בקרוב מייד לאחר סיום עבודת האסדה בלויתן"

• "מודיעין" עושה נס: פוטנציאל להימצאות 128 מיליון חביות נפט ברישיון גבריאלה

פרסומת
פרסומת

פרסומת
פרסומת